Hỏi Đáp

Top 9 câu trả lời Nghị Định Là Gì

hocdientu.net xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề nghị định là gì, ngoài ra hocdientu.net còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

nghị định là gì

Hình ảnh liên quan : nghị định là gì

Những bài viết hay nhất về nghị định là gì

nghị định là gì

1. Nghị định là gì? Vai trì của NĐ trong hệ thống pháp luật?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39222 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định là gì? Vai trì của NĐ trong hệ thống pháp luật? Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chủ thể có thẩm quyền ban hành là Chính phủ, ban hành ra để giải thích, …

 • Nội dung hay nhất: Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chủ thể có thẩm quyền ban hành là Chính phủ, ban hành ra để giải thích, hướng dẫn luật hoặc những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội mà chưa có quy định của pháp luật để điều chỉnh. Đồng thời, Nghị định còn quy định c…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatminhgia.com.vn

nghị định là gì

2. Nghị định là gì? Cơ quan ban hành nghị định? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4305 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định là gì? Cơ quan ban hành nghị định? – Luật Hoàng Phi Nghị định là gì? … Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, chủ thể có thẩm …

 • Nội dung hay nhất: Hiện nay theo quy định tại điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  quy định Chính phủ là chủ thể duy nhất có quyền ban hành ra Nghị định. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở nước ta, trực tiếp quyền hành pháp, dưới Chính phủ còn có các bộ và cơ quan ngang bộ. Căn cứ vào chứ…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luathoangphi.vn

nghị định là gì

3. Nghị định là gì? Nghị định của Chính phủ được ban hành để …

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10557 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định là gì? Nghị định của Chính phủ được ban hành để … Nghị định trong tiếng Anh được hiểu là Decree – là một loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Nghị định là văn bản do …

 • Nội dung hay nhất: Mô hình định giá giả định thông tin là gì? Hạn chế trong mô hình định giá giả định thông tin gặp phải?

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatduonggia.vn

nghị định là gì

5. CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ – Docluat.vn

 • Tác giả: www.docluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24296 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH ĐỂ LÀM GÌ – Docluat.vn Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy banthường vụ Quốc hội. … LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ.

 • Nội dung hay nhất: Chính phủ ban hành nghị định để quy định:

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of www.docluat.vn

nghị định là gì

6. Định nghĩa nghị định là gì? – Cyber Real

 • Tác giả: cyberreal.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19956 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Định nghĩa nghị định là gì? – Cyber Real Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Mặt khác, …

 • Nội dung hay nhất: Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Mặt khác, nghị định do Chính phủ ban hành để quy định những quyền lợ…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of cyberreal.vn

nghị định là gì

7. Nghị định là gì? – Khái niệm nghị định – HoaTieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (33821 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định là gì? – Khái niệm nghị định – HoaTieu.vn Nghị định là loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc …

 • Nội dung hay nhất: Nghị định là loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Chính phủ ban hành nghị định để quy định những quyền lợi và nghĩa…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of hoatieu.vn

nghị định là gì

10. Nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

 • Tác giả: bepro.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (36970 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định Nghị định là gì? … Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chủ thể có thẩm …

 • Nội dung hay nhất: Hiện nay theo quy định tại điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định. Chính phủ là chủ thể duy nhất có quyền ban hành ra Nghị định. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở nước ta. Trực tiếp quyền hành pháp, dưới Chính phủ còn có các bộ và cơ quan ngang bộ. Căn cứ vào chứ…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of bepro.vn

nghị định là gì

11. Nghị quyết là gì? Do cơ quan nào ban hành? – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30040 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị quyết là gì? Do cơ quan nào ban hành? – LuatVietnam Hiện không có quy định cụ thể nào định nghĩa về Nghị quyết là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn …

 • Nội dung hay nhất: Hiện không có quy định cụ thể nào định nghĩa về Nghị quyết là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi đã được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietnam.vn

nghị định là gì

12. Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Ai có thẩm quyền ban hành?

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (32081 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Ai có thẩm quyền ban hành? Luật, Nghị quyết. – Quốc hội ban hành luật để quy định: + Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước và các cơ quan Nhà nước;.

 • Nội dung hay nhất: Luật, Nghị quyết- Quốc hội ban hành luật để quy định:+ Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước và các cơ quan Nhà nước;+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; hạn chế quyền con người, quyền c&ocirc…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietnam.vn

Những video hướng dẫn về nghị định là gì

Back to top button