Hỏi Đáp

Top 14 Mười Phương Chư Phật

hocdientu.net xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề mười phương chư phật, ngoài ra hocdientu.net còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

mười phương chư phật

Hình ảnh liên quan : mười phương chư phật

Những bài viết hay nhất về mười phương chư phật

mười phương chư phật

2. – TÌM HIỂU VỀ “CHÍN PHƯƠNG TRỜI – MƯỜI PHƯƠNG PHẬT”

 • Tác giả: sites.google.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10305 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về – TÌM HIỂU VỀ “CHÍN PHƯƠNG TRỜI – MƯỜI PHƯƠNG PHẬT” 1□ là các vị Phật ở 10 phương. Thập phương là: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên, phương dưới …

 • Nội dung hay nhất: LẠI NỮA, KINH LỄ BÁI SÁU PHƯƠNGTôi nghe như vầy:Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc Lâm gần thành Vương Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn trông thấy thanh niên Sin Ga La lễ bái sáu phương đông nam tây bắc trên dưới, Ngài hỏi tại sao làm thế. Sin Ga La trả…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of sites.google.com

mười phương chư phật

4. [KHAI THỊ]: Cách Niệm Mười Phương Phật Như Thế Nào?

 • Tác giả: hoiquanadida.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (2183 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về [KHAI THỊ]: Cách Niệm Mười Phương Phật Như Thế Nào? Chư vị đồng tu cần phải biết, mười phương Phật chính là Phật A Di Đà. Tôi không hề nói sai. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, mười phương tất …

 • Nội dung hay nhất:  Thứ chín, Phật dạy chúng ta niệm Phật ở trong “nghịch thuận thập tâm”, không hề dạy chúng ta phải niệm một vị Phật nào, nhưng Ngài dạy chúng ta “niệm mười phương Phật”. Cách niệm mười phương Phật như thế …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of hoiquanadida.com

mười phương chư phật

5. Chư Phật 10 Phương Do Niệm Phật Mà Chứng Đắc

 • Tác giả: www.duongvecoitinh.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39613 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Chư Phật 10 Phương Do Niệm Phật Mà Chứng Đắc Các Bài Pháp Liên Quan: · Phương Pháp Niệm 10 Danh Hiệu A Di Đà Phật · Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tâm Nguyện Của 10 Phương Chư Phật Như Lai

 • Nội dung hay nhất: Kinh Quán Phật Tam Muội cũng chép: ‘Khi ấy, trong hội liền có mười phương các đại Bồ Tát số đến vô lượng, mỗi vị tự thuật bổn duyên ai ai cũng đều do Niệm Phật mà chứng đắc’ và: ‘Phật bảo A Nan: “Ông nay khéo trì cẩn thận chớ để quên mất. Quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật đều nói Niệm Phật …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of www.duongvecoitinh.com

mười phương chư phật

6. Tìm hiểu về “chín phương trời; mười phương phật”

 • Tác giả: phongthuyviet.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (12275 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tìm hiểu về “chín phương trời; mười phương phật” Tìm hiểu về “chín phương trời; mười phương phật” A/. Chín phương trời : Hiểu theo dân gian Việt Nam gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, …

 • Nội dung hay nhất: Một thời đức Thế Tôn trú tại chùa Trúc Lâm gần thành
  Vương Xá. Vào buổi sáng Ngài đắp y mang bát đi khất thực. Lúc bấy giờ đức Thế
  Tôn trông thấy thanh niên Sin Ga La lễ bái sáu phương đông nam tây bắc trên
  dưới, Ngài hỏi tại sao làm thế. Sin Ga La trả lời: Khi thân phụ lâm chung nhắn
  nhủ phải thườn…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of phongthuyviet.com.vn

mười phương chư phật

8. Vì sao 10 phương thế giới có vô lượng danh hiệu Như Lai?

 • Tác giả: www.drukpavietnam.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (13126 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Vì sao 10 phương thế giới có vô lượng danh hiệu Như Lai? “Chư Phật tử! Mười phương quanh cõi Ta Bà này mỗi phương đều có trăm ngàn ức vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, …

 • Nội dung hay nhất: “Chư Phật tử! Mười phương quanh cõi Ta Bà này mỗi phương đều có trăm ngàn ức vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết thế giới, tận pháp giới, hư không giới, trong đó danh hiệu của Như Lai đều không đồng.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of www.drukpavietnam.org

mười phương chư phật

9. Bài cúng Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

 • Tác giả: vtc.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38814 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bài cúng Rằm tháng 7 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Hôm nay …

 • Nội dung hay nhất: Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of vtc.vn

mười phương chư phật

10. Mười phương thế giới chư Phật tất cả đều giảng Tịnh Độ

 • Tác giả: daophatmuonmau.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (28225 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Mười phương thế giới chư Phật tất cả đều giảng Tịnh Độ Nếu một vị Phật nào giảng Tịnh Độ, giảng bộ Kinh này, thì tất cả Bồ Tát ở mười phương thế giới đều sẽ đến tham dự pháp hội, trang nghiêm đạo tràng, …

 • Nội dung hay nhất: ”Thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu. Thời đại tượng pháp thiền định thành tựu. Thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu”

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of daophatmuonmau.com

mười phương chư phật

12. Mười Phương Chư Phật – Bright House

 • Tác giả: xuongtranhtreotuongdep.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (3689 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Mười Phương Chư Phật – Bright House Mười Phương Chư Phật. Mã sản phẩm: BHP51; Giá bán: Liên hệ; Lượt xem: 55; Tranh treo tường, Tranh trang trí, Tranh hiện đại, Tranh phong thủy mang lại nhiều …

 • Nội dung hay nhất: BRIGHT HOUSE chuyên sản xuất cung ứng tranh treo tường, tranh trang trí từ truyền thống đến tranh hiện đại trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đơn vị cho các sàn thương mại điện tử quốc tế. Công ty tiên phong trong lĩnh vực in nhanh Kỹ thuật số cao cấp Việt Nam dựa vào đội ngũ nhân lực nhiều năm kinh ngh…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of xuongtranhtreotuongdep.vn

mười phương chư phật

14. THẬP PHƯƠNG – Vườn hoa phật giáo

 • Tác giả: vuonhoaphatgiao.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30912 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về THẬP PHƯƠNG – Vườn hoa phật giáo Thành ngữ: Chín phương Trời, Mười phương Phật. nghĩa là: Đông đảo loài Trời ở chín phương, … trung uong ghpgvn tham hoi chu tang va phat tu tai ukraine.

 • Nội dung hay nhất:
  nhạc phật

  nhạc phật giáo

  tin tức phật giáo

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of vuonhoaphatgiao.com

mười phương chư phật

15. Mẹ kể con nghe: Chuyện Chùa – Tập 5 – Mười phương Chư …

 • Tác giả: tiki.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39080 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Mẹ kể con nghe: Chuyện Chùa – Tập 5 – Mười phương Chư … Mẹ kể con nghe: Chuyện Chùa – Tập 5 – Mười phương Chư Phật, Chư Phật một phương giá cực tốt, hoàn tiền 111% nếu hàng giả, nhiều mã giảm giá hôm nay.

 • Nội dung hay nhất: Ở tập 5, Mười phương Chư Phật, Chư Phật một phương, bé Nồ được tìm hiểu về tên gọi, xuất xứ của một số bức tượng trong chùa, và bé cũng biết được rằng, không phải tất cả các chùa ở Việt Nam đều giống nhau.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of tiki.vn

mười phương chư phật

16. Mẹ Kể Con Nghe – Chuyện Chùa Việt – Tập 5

 • Tác giả: nhasachphuongnam.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (32444 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Mẹ Kể Con Nghe – Chuyện Chùa Việt – Tập 5 Đức Phật có thương gia đình có hiếu với cha mẹ không? … Mẹ Kể Con Nghe – Chuyện Chùa Việt – Tập 5: Mười Phương Chư Phật, Chư Phật Một Phương.

 • Nội dung hay nhất: © 2010 – Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Phương Nam – nhasachphuongnam.com Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0301860552 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/08/2019

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of nhasachphuongnam.com

mười phương chư phật

17. SÁM MƯỜI PHƯƠNG – Chùa Đức Viên

 • Tác giả: www.chuaducvien.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39422 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về SÁM MƯỜI PHƯƠNG – Chùa Đức Viên SÁM MƯỜI PHƯƠNG Mười phương chư Phật ba đời Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh Sen vàng chín phẩm sẵn dành Oai linh đức cả đã dành vô biên …

 • Nội dung hay nhất: SÁM THẬP PHƯƠNG ( Sám Mười Phương )

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of www.chuaducvien.com

mười phương chư phật

18. Văn khấn Công Đồng năm 2021 chuẩn nhất – Báo Lao động

 • Tác giả: laodong.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (8080 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Văn khấn Công Đồng năm 2021 chuẩn nhất – Báo Lao động Nam mô A Di Đà Phật ! Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

 • Nội dung hay nhất: Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of laodong.vn

mười phương chư phật

19. BÀI TỰA VỀ VĂN “MƯỜI PHƯƠNG” – Phật Giáo

 • Tác giả: buddha.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (5977 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về BÀI TỰA VỀ VĂN “MƯỜI PHƯƠNG” – Phật Giáo Bài hồi hướng, “Thập phương” văn chữ Hán (số A) vốn là của ngài Đại Từ Bồ Tát soạn ra. Sau khi tụng Kinh cùng niệm Phật, tụng bài này cốt để đem …

 • Nội dung hay nhất: Bài hồi hướng, “Thập phương” văn chữ Hán (số A) vốn là của ngài Đại Từ Bồ Tát soạn ra. Sau khi tụng Kinh cùng niệm Phật, tụng bài này cốt để đem bao nhiêu công đức tụng niệm đều hồi hướng cầu được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tụng bài này phước đức lớn lắm nến từ xưa đ…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of buddha.com.vn

Những video hướng dẫn về mười phương chư phật

Back to top button