Hỏi Đáp

Top 13 câu trả lời Hành Pháp Là Gì

hocdientu.net xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề hành pháp là gì, ngoài ra hocdientu.net còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

hành pháp là gì

Hình ảnh liên quan : hành pháp là gì

Những bài viết hay nhất về hành pháp là gì

hành pháp là gì

4. Lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì? Phối hợp giữa 3 cơ quan?

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4830 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì? Phối hợp giữa 3 cơ quan? Hành pháp chính là thi hành theo quy định tại hiến pháp, căn cứ theo hiến pháp để soạn thảo hoặc ban bố các quy định của luật và thực hiện theo …

 • Nội dung hay nhất: Lập pháp là được hiểu theo quy định trên và trong Hiến pháp 2013 chính là một trong ba chức năng chính của nhà nước, song hành cùng các quyền như quyền hành pháp và quyền tư pháp để tổng hợp thành quyền lực của nhà nước. Chúng ta có thể hiểu và thấy mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với lập pháp c…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatduonggia.vn

hành pháp là gì

5. Cơ quan hành pháp là gì? Các cơ quan hành pháp bao gồm?

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (14483 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cơ quan hành pháp là gì? Các cơ quan hành pháp bao gồm? Hành pháp được hiểu cơ bản chính là việc thi hành theo quy định tại Hiến pháp, căn cứ theo hiến pháp để nhằm mục đích có thể soạn thảo hoặc ban …

 • Nội dung hay nhất: Hành pháp được hiểu chính là một trong ba chức năng chính (cụ thể là: lập pháp, hành pháp, tư pháp) góp phần tạo nên quyền lực của nhà nước. Hành pháp được hiểu cơ bản chính là việc thi hành theo quy định tại Hiến pháp, căn cứ theo hiến pháp để nhằm mục đích có thể soạn thảo hoặc ban bố các quy định…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatduonggia.vn

hành pháp là gì

6. Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống hành pháp của Việt Nam

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18993 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống hành pháp của Việt Nam Cơ quan hành pháp là cơ quan có nhiệm vụ thi hành các nội dung được quy định trong Hiến pháp và các đạo luật khác do Quốc hội – cơ quan lập …

 • Nội dung hay nhất: Ở nước ta quyền lực Nhà nước là một thể thống nhất nhưng có sự phân công giữa những cơ quan với nhau, tương ứng với quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là ba cơ quan chịu trách nhiệm giám sát, thực hiện là cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luathoangphi.vn

hành pháp là gì

8. Quyền hành pháp là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10573 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyền hành pháp là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC Quyền hành pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước, có nhiệm vụ thực thi pháp luật. Quyền hành pháp do một bộ máy hành chính nhà nước trải rộng từ …

 • Nội dung hay nhất: Quyền hành pháp là gì? Bên cạnh, lập pháp và tư pháp, hành pháp là một trong ba chức năng chính tạo nên quyền lực nhà nước. Tại khoản 3 Điều 2 Hiến pháp 2013: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hà…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of accgroup.vn

hành pháp là gì

9. Hành pháp là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10193 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Hành pháp là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC Để giải đáp được các câu hỏi này, mời bạn cùng ACC theo dõi những thông tin chi tiết hơn về chủ đề hành pháp là gì trong bài viết này.

 • Nội dung hay nhất: Quyền lực hành pháp là khả năng hoặc hiện thực cơ quan hành pháp chi phối, gây ảnh hưởng lên các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau trong quá trình thực thi quyền hành pháp gắn với nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và trao cho; qua đó có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực tới …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of accgroup.vn

hành pháp là gì

10. Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống cơ quan … – Timviec365.vn

 • Tác giả: timviec365.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16317 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống cơ quan … – Timviec365.vn Cơ quan hành pháp là gì? Một câu hỏi có thể không phải ai cũng nắm rõ. Để hiểu rõ hơn về khái niệm, vai trò, cơ cấu của cơ quan này, …

 • Nội dung hay nhất: – Thứ hai là Tòa án: Tòa án cũng như Viện kiểm sát, là các cơ quan đại diện cho quyền tư pháp. Là cơ quan xét xử, làm mọi nhiệm vụ và hành động để bảo vệ công lý, quyền, lợi ích của …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of timviec365.vn

hành pháp là gì

11. Quyền hành pháp theo Hiến pháp năm 2013: những vấn đề …

 • Tác giả: lapphap.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35074 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyền hành pháp theo Hiến pháp năm 2013: những vấn đề … Quy định Chính phủ là cơ quan HCNN cao nhất còn là phản ánh một trật tự trong tổ chức và hoạt động của nền HCNN, đề cao tính thứ bậc, tính thống …

 • Nội dung hay nhất: Việc đăng tải lại nội dung trên http://lapphap.vn phải dẫn nguồn và có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of lapphap.vn

hành pháp là gì

12. Đổi mới, hoàn thiện cơ quan hành pháp để quản trị quốc gia …

 • Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (3560 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Đổi mới, hoàn thiện cơ quan hành pháp để quản trị quốc gia … Cùng với những định hướng đã thể hiện trong văn kiện của Đảng, cần nhấn mạnh một số điểm sau đây: – Hành pháp là khâu trọng yếu trong quản trị …

 • Nội dung hay nhất: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành pháp thể hiện trên hai phương diện: đề xuất, trình chính sách pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan lập pháp; thống nhất quản lý kinh tế – xã hội và nền hành chính quốc gia. Đây là những nhiệm vụ cụ thể hóa chức năng chấp hành và hành pháp, hành chính…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of snv.bacgiang.gov.vn

hành pháp là gì

13. Quyền hành pháp và chủ thể thực hiện quyền hành pháp

 • Tác giả: tcnn.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9684 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyền hành pháp và chủ thể thực hiện quyền hành pháp – Quyền hành pháp là một bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước, có nhiệm vụ thực thi pháp luật. Quyền hành pháp do một bộ máy hành chính nhà …

 • Nội dung hay nhất:
  Các quan niệm trên đều thống nhất ở một điểm, đó là quyền hành pháp được thực hiện bởi các hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương và địa phương. Ngoài ra, theo quan điểm của GS.TS Phạm Hồng Thái, quyền hành pháp được thực hiện bởi các cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các quan …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of tcnn.vn

hành pháp là gì

15. Quyền hành pháp là gì? – Học luật OnLine

 • Tác giả: hocluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29084 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyền hành pháp là gì? – Học luật OnLine Quyền hành pháp là gì? … Quyền hành pháp là một trong ba bộ phận cấu thành của quyền lực nhà nước bên cạnh quyền lập pháp và quyền tư pháp, có nhiệm vụ thực thi …

 • Nội dung hay nhất: Các tìm kiếm liên quan đến Quyền hành pháp, chức năng quyền hành pháp, quyền tư pháp là gì,cơ quan hành pháp là gì, quyền lập pháp là gì, thực thi quyền hành pháp ở địa phương, quyền hành pháp trong hiến pháp 2013,quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở việt nam, tổ chức bộ máy thực thi quyền h…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of hocluat.vn

hành pháp là gì

16. Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào?

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31807 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào? Nếu có vướng mắc, bạn đọc gọi đến tổng đài 1900.6199 để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đáp. >> Thủ tục hành chính là gì? Ví dụ …

 • Nội dung hay nhất: Trên đây là thông tin về: Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào? Nếu có vướng mắc, bạn đọc gọi đến tổng đài 1900.6199  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đ&aacut…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietnam.vn

hành pháp là gì

17. Chức năng của Quốc hội – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Tác giả: thuathienhue.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1653 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Chức năng của Quốc hội – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. … luật, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết.

 • Nội dung hay nhất: Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy định.Căn cứ vào Hiến pháp, Quốc hội ban hành luật, nghị quyết.Căn cứ vào Hi…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of thuathienhue.gov.vn

hành pháp là gì

18. Giải đáp cơ quan hành pháp là gì và có tầm quan trọng ra sao

 • Tác giả: work247.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (33722 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Giải đáp cơ quan hành pháp là gì và có tầm quan trọng ra sao Về khái niệm, cơ quan hành pháp được hiểu là một trong những bộ phận cơ bản cấu thành nên Nhà nước, có chức năng tổ chức thực hiện, thi hành …

 • Nội dung hay nhất: Trên đây là những thông tin tổng quan giải đáp thắc mắc cơ quan hành pháp là gì và các cơ quan ấy thực hiện quyền hành pháp ra sao. Là môn công dân, bạn hãy chủ động trang bị cho m…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of work247.vn

Những video hướng dẫn về hành pháp là gì

Back to top button