Hỏi Đáp

Top 10 câu trả lời Luật Doanh Nghiệp Là Gì

hocdientu.net xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề luật doanh nghiệp là gì, ngoài ra hocdientu.net còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

luật doanh nghiệp là gì

Hình ảnh liên quan : luật doanh nghiệp là gì

Những bài viết hay nhất về luật doanh nghiệp là gì

luật doanh nghiệp là gì

2. Luật doanh nghiệp là gì? Đối tượng áp dụng và điểm mới của …

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29310 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Luật doanh nghiệp là gì? Đối tượng áp dụng và điểm mới của … Theo quy định của pháp luật hiện hành thì “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký …

 • Nội dung hay nhất: Để điều chỉnh các hoạt động từ khi thành lập doanh nghiệp đến khi doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại, thì Luật Doanh nghiệp ra đời. Từ đó, có thể hiểu Luật Doanh nghiệp là tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực doanh nghiệp cụ thể trong hoạt động thà…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatduonggia.vn

luật doanh nghiệp là gì

3. Luật doanh nghiệp là gì? (Cập nhật 2022)

 • Tác giả: accgroup.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38285 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Luật doanh nghiệp là gì? (Cập nhật 2022) Như vậy, Luật Doanh nghiệp (Law on Enterprises) là tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực doanh nghiệp …

 • Nội dung hay nhất: Với mục đích điều chỉnh các hoạt động của một doanh nghiệp từ khi được thành lập cho đến khi doanh nghiệp rút khỏi thị trường thì Luật doanh nghiệp ra đời. Như vậy, Luật Doanh nghiệp (Law on Enterprises) là tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh v…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of accgroup.vn

luật doanh nghiệp là gì

4. LUẬT DOANH NGHIỆP LÀ GÌ, ÁP DỤNG VỚI AI – Docluat.vn

 • Tác giả: www.docluat.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19571 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về LUẬT DOANH NGHIỆP LÀ GÌ, ÁP DỤNG VỚI AI – Docluat.vn Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, …

 • Nội dung hay nhất: Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of www.docluat.vn

luật doanh nghiệp là gì

5. Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 – Thư viện pháp luật

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10345 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 – Thư viện pháp luật Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng …

 • Nội dung hay nhất: – Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, cụ thể bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020.

  Hiện tại, tại Luật doanh nghiệp 2014: là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of thuvienphapluat.vn

luật doanh nghiệp là gì

6. Doanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy …

 • Tác giả: hieuluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (22039 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Doanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy … Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm …

 • Nội dung hay nhất: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of hieuluat.vn

luật doanh nghiệp là gì

8. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay – Luật Việt An

 • Tác giả: luatvietan.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (12684 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay – Luật Việt An Theo ghi nhận tại Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực năm 2021, hiện nay tại … Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 • Nội dung hay nhất: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietan.vn

luật doanh nghiệp là gì

9. Doanh nghiệp là gì? Đặc Điểm của Doanh nghiệp?

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9964 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Doanh nghiệp là gì? Đặc Điểm của Doanh nghiệp? Cho đến thời điểm hiện tại thì Luật Doanh nghiệp hiện đang là một trong những văn bản pháp lý quan trọng quy định các loại hình doanh nghiệp …

 • Nội dung hay nhất: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản riêng và có trụ sở giao dịch ổn định, doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luathoangphi.vn

luật doanh nghiệp là gì

11. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam – Tư vấn pháp luật …

 • Tác giả: luatvietan.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31742 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam – Tư vấn pháp luật … Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của …

 • Nội dung hay nhất: Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietan.vn

luật doanh nghiệp là gì

12. Doanh nghiệp là gì? Những điều ít người biết về doanh nghiệp

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18430 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Doanh nghiệp là gì? Những điều ít người biết về doanh nghiệp Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký …

 • Nội dung hay nhất: Mặc dù theo định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp thành lập nhằm mục đích kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận sẽ đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp xã hội, mục tiêu lợi nhuận khôn…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatvietnam.vn

luật doanh nghiệp là gì

13. Chủ doanh nghiệp là gì? Theo quy định mới nhất hiện hành

 • Tác giả: phamlaw.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24554 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Chủ doanh nghiệp là gì? Theo quy định mới nhất hiện hành Kính mời quý khách hàng cùng Luật Phamlaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Hiện nay có rất nhiều các định nghĩa như thế nào là chủ doanh nghiệp.

 • Nội dung hay nhất:  Như vậy, pháp luật doanh nghiệp hiện hành chưa có khái niệm cụ thể về chủ sở hữu doanh nghiệp, tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2020 quy định rất cụ thể và chi tiết về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, doanh nghiệp, cá nhân và pháp nhân …

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of phamlaw.com

Những video hướng dẫn về luật doanh nghiệp là gì

Check Also
Close
Back to top button