Hỏi Đáp

Top 10 câu trả lời Dân Tộc Là Gì

hocdientu.net xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề dân tộc là gì, ngoài ra hocdientu.net còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

dân tộc là gì

Hình ảnh liên quan : dân tộc là gì

Những bài viết hay nhất về dân tộc là gì

dân tộc là gì

1. Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc?

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18420 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc? Dân tộc là một khối cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử, dựa trên cơ sở cộng đồng về ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế và tâm lý, …

 • Nội dung hay nhất: Văn hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng của sự liên kết cộng đồng. Văn hóa dân tộc mang nhiều sắc thái của các địa phương, các sắc tộc, các tập đoàn người song nó vẫn là một nền văn hóa thông nhất không bị chia cắt. Tính thống nhất trong đa dạng là đặc trưng của văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc hình t…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatduonggia.vn

dân tộc là gì

2. Dân tộc là gì? Đặc trưng của dân tộc như thế nào?

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (34326 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Dân tộc là gì? Đặc trưng của dân tộc như thế nào? Dân tộc là gì? … Dân tộc là quốc gia theo nghĩa rộng, gồm cộng đồng người dân cùng nhau sinh sống trên một lãnh thổ rộng lớn, được vận hành bởi …

 • Nội dung hay nhất: Ở nước ta thì chỉ có dân tộc Kinh được coi là dân tộc đa số, chiếm tỷ lệ dân số lớn trong tổng số dân số cả nước, còn 53 dân tộc còn lại đều được xếp vào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên hiện nay số dân của một số dân tộc ngày càng tăng lên như Tày, Thái, Mường….đồng thời địa bàn sinh sống đã tản r…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luathoangphi.vn

dân tộc là gì

5. Dân tộc là gì? Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả: hieuluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (33519 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Dân tộc là gì? Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam hiện nay Dân tộc là gì? Dân tộc là hình thái đặc thù của tập hợp một đoàn người, xuất hiện trong quá trình phát triển tự nhiên, xã hội mang tính bền …

 • Nội dung hay nhất: Trong tiếng Anh, thuật ngữ “state” vừa có nghĩa là một quốc gia, vừa có nghĩa là một tiểu bang của Hoa Kỳ nên “quốc gia dân tộc” – nation-state được dùng để chỉ bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào dù đường biên giới của quốc gia đó có trùng khớp với đường biên giới về dân tộc và văn hóa hay không. Việc…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of hieuluat.vn

dân tộc là gì

7. Dân tộc là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18765 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Dân tộc là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC Dân tộc là cộng đồng người dân ổn định hợp thành nhân dân một nước, cùng nhau sinh sống trên một lãnh thổ rộng lớn, chịu sự quản lý của bộ máy nhà nước, có nền …

 • Nội dung hay nhất: Các dân tộc dù là lớn hay nhỏ, không phân biệt trình độ cao hay thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi, được pháp luật bảo vệ như nhau nhằm khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các dân tộc và xây dựng mối quan hệ hợp tác, đoàn kết…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of accgroup.vn

dân tộc là gì

8. Dân tộc là gì? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9793 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Dân tộc là gì? Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc là hình thái đặc thù của một nhóm người, xuất hiện trong quá trình phát triển tự nhiên, xã hội. Cộng đồng dân tộc thường được phát triển từ bộ tộc …

 • Nội dung hay nhất: Dân tộc chỉ cộng đồng người ổn định hợp thành nhân dân một nước, có lãnh thổ, quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất quốc gia của mình, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị, kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lị…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of luatminhgia.com.vn

dân tộc là gì

9. Vấn đề quan hệ dân tộc và phát triển ở nước ta hiện nay

 • Tác giả: web.cema.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25699 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Vấn đề quan hệ dân tộc và phát triển ở nước ta hiện nay Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc cung cấp thông tin về hoạt động của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, đặc biệt là thông tin về các chủ …

 • Nội dung hay nhất:         Ở nước ta hiện nay, bên cạnh việc nhiều yếu tố văn hóa truyền thống phục hồi, chọn lọc, kế thừa, phát huy cũng đang diễn ra tình trạng nhiều yếu tố văn hóa truyền thống (nhà cửa, quần áo, các làn điệu dân ca, truyện kể dân gian, thậm chí cả ngôn ngữ, các ph…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of web.cema.gov.vn

dân tộc là gì

11. CHỨC NĂNG, NHIỆM … – Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

 • Tác giả: web.cema.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (17621 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về CHỨC NĂNG, NHIỆM … – Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch …

 • Nội dung hay nhất:     11. Tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến công tác dân tộc; kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đản…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of web.cema.gov.vn

dân tộc là gì

12. Về khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc – Viện Triết Học

 • Tác giả: philosophy.vass.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (28766 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Về khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc – Viện Triết Học Dân tộc là tên chỉ cộng đồng người hình thành và phát triển trong lịch sử, sau khi xã hội đã có sự phân chia giai cấp và xuất hiện nhà nước.

 • Nội dung hay nhất:  Nhìn một cách đại thể thì xã hội có giai cấp gồm hai lớp người: lớp trên là những giai cấp bóc lột, thống trị và lớp dưới là những giai cấp lao động, bị trị. Là thành viên của dân tộc, dĩ nhiên các giai cấp lớp trên cũng có ý thức về dân tộc mình, có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Là giai cấp thống tr…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of philosophy.vass.gov.vn

dân tộc là gì

13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30807 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người Theo nghĩa rộng, Hồ Chí Minh nêu văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất … Muốn xây dựng nền văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải xây dựng …

 • Nội dung hay nhất: Để thực hiện chiến lược “trồng người”, cần có nhiều biện pháp, nhưng giáo dục và đào tạo là biện pháp quan trọng bậc nhất. Bởi vì, giáo dục tốt sẽ tạo ra tính thiện, đem lại tương lai tươi sáng cho thanh ni&ecir…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn

dân tộc là gì

14. Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách …

 • Tác giả: tuyengiao.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (2824 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Hướng dẫn chi tiết chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách … Đây là một trong những nội dung trọng tâm của bài. Trong phần này, giảng viên cần làm rõ khái niệm dân tộc theo nghĩa cộng đồng tộc người và …

 • Nội dung hay nhất: Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, mỗi dân tộc an hem có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. Ở nước ta có nhiều dòng ngôn ngữ, trong mỗi dòng lại có những nhóm khác nhau. Văn hóa, sản xuất, kiến trúc, xây dựng … giữa các dân tộc có nhiều nét khác nhau. Văn hóa ăn, m…

 • Dẫn nguồn:

 • Screenshot of tuyengiao.vn

Những video hướng dẫn về dân tộc là gì

Back to top button