Mạch Điện

Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017 (bộ đếm vòng) là một bộ tuần tự lặp lại thường được thực hiện bằng cách kết hợp với Timer và một bộ đếm. Timer có thể là bất kỳ loại nào trong số một số loại bao gồm các thành phần rời rạc như bộ đa hài, cổng logic, nút bấm hoặc IC NE555. Bộ đếm có thể là bất kỳ loại nào trong số nhiều loại bao gồm thanh ghi 4 bit, 8 bit, decade hoặc thanh ghi dịch, tùy thuộc vào số lượng đầu ra và các tính năng khác. Trong dự án này, chúng tôi sẽ xây dựng một mạch đuổi LED đơn giản bằng cách sử dụng IC đếm Thập phân CD4017. Hãy tham khảo với hocdientu nhé !

Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017
Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

IC CD4017 là bộ đếm / bộ chia Thập phân CMOS 16 chân với 10 đầu ra. Nó còn được gọi là ‘Bộ đếm Thập phân 10 giai đoạn Johnson’. Nó có 10 đầu ra được giải mã đưa ra các tín hiệu đầu ra lần lượt theo trình tự khi một tín hiệu xung nhịp từ đầu vào xung nhịp được đưa ra.

Linh kiện trong Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

Bạn sẽ cần các linh kiện sau để xây dựng Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017 :

S.no Component Qty
1. CD4017 Decade Counter IC 1
2. Resistors (1k ohm) 1
3. Push Button 1
4. 5mm LED 10
5. 9v Battery 1
6. Connecting Wires 1
7. Breadboard 1
IC đếm CD4017
IC đếm CD4017
Số chân Tên chân Sự mô tả
1-7 & 9-11 OUTPUT Các chân để nhận đầu ra một cách tuần tự. (Q0-Q9)
8 VSS Chân nối đất
12 CARRY OUT Để kết nối một hoặc nhiều IC CD4017.
13 CLK INHIBIT Nó được sử dụng để chuyển đổi bộ đếm “bật” và “tắt”
14 CLOCK Bất cứ khi nào chân CLK Mức cao, nó sẽ cung cấp đầu ra.
15 RESET Nó được sử dụng để đặt lại bộ đếm về không.
16 VDD Chân cung cấp điện áp dương cho IC

Sơ đồ Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

Sơ đồ Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017
Sơ đồ Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

Nguyên lý làm việc Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

Một nút bấm được kết nối với đầu vào xung của IC đếm Thập phân CD4017. CD4017 có 10 chân đầu ra và mỗi chân được kết nối với một đèn LED. Theo mặc định, chân đầu ra đầu tiên bật hoặc cao và các chân còn lại tắt.

Mỗi khi chân đầu vào xung của IC 4017 phát hiện thấy điện áp tăng (từ thấp đến cao), nó sẽ tắt đầu ra hiện tại và bật đầu ra tuần tự tiếp theo. Việc hoán đổi đầu ra này trông giống như các đèn LED đang đuổi theo nhau, tiếp tục cho đến khi đèn LED cuối cùng và sau đó đầu ra đặt lại trở lại đèn LED đầu tiên.

Các ứng dụng Mạch LED Chaser sử dụng IC đếm CD4017

  • Được sử dụng rộng rãi ở những nơi như màn hình quảng cáo và màn hình ‘dây thừng’ có đèn chạy ở các vũ trường nhỏ, v.v.

Đỗ Thủy Học Điện Tử

Tôi một người đam mê cung cấp kiến thức cuộc sống và kiến thức giáo dục văn học , vật lý , điện tử đến cho mọi người hãy cùng tôi tiếp nhận kiến thức mới nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button