Thủ Thuật

Đồng quy là gì? Hai lực đồng quy là gì ?

Đồng quy là Ba hoặc nhiều đường thẳng trong một mặt phẳng đi qua cùng một điểm là các đường thẳng đồng quy. Bất cứ khi nào hai đường thẳng không song song gặp nhau, chúng tạo thành giao điểm. Khi một đường thẳng thứ ba cũng đi qua giao điểm của hai đường thẳng đầu tiên thì ba đường thẳng này được coi là các đường thẳng đồng quy. Điểm giao nhau của tất cả các đường này được gọi là ‘ Điểm đồng quy ‘. Ví dụ, chúng ta có thể thấy rằng ba đường cao được vẽ trên một tam giác cắt nhau tại một điểm, được gọi là ‘Trực tâm’. Cần lưu ý rằng chỉ các đường thẳng không song song có điểm đồng quy vì chúng kéo dài vô hạn và gặp nhau tại một điểm. Hãy cùng tìm hiểu đồng quy trong toán học là gì ? với hocdientu nhé !

Đường đồng quy là gì ?

Đường thẳng đồng quy là tập hợp các đường thẳng cắt nhau tại một điểm chung. Ba hoặc nhiều đường thẳng cần cắt nhau tại một điểm để đủ điều kiện là các đường Đồng quy. Chỉ các đường thẳng mới có thể đồng quy, các tia và đoạn thẳng không thể Đồng quy vì chúng không nhất thiết phải luôn gặp nhau tại một điểm. Có thể có nhiều hơn hai đường thẳng đi qua một điểm. Một ví dụ là các đường kính của một đường tròn đồng quy với tâm của đường tròn. Trong tứ giác, các đoạn thẳng nối trung điểm của các cạnh đối diện và các đường chéo đồng quy.

Đường đồng quy là gì ?
Đường đồng quy là gì ?

Chứng minh ba đường thẳng đồng quy là gì ?

Để tìm xem ba đường thẳng đồng quy hay không, có hai phương pháp. Hãy thảo luận về cả hai bên dưới :

Phương pháp 1:

Chúng ta hãy xem xét ba đường thẳng :

Chứng minh ba đường thẳng đồng quy là gì ?
Chứng minh ba đường thẳng đồng quy là gì ?

Để xem ba đường thẳng đồng quy hay không, điều kiện sau được chỉ ra dưới đây như một định thức nên được đánh giá là 0.

hàm số đồng quy là gì
hàm số đồng quy là gì

Phương pháp 2:

Để kiểm tra xem ba đường thẳng có đồng quy hay không, trước hết ta tìm giao điểm của hai đường thẳng sau đó kiểm tra xem đường thẳng thứ ba có đi qua giao điểm hay không. Điều này sẽ đảm bảo rằng cả ba đường thẳng là Đồng quy.  Phương trình của ba đường thẳng bất kỳ như sau.

4x – 2y – 4 = 0 —– (1)
y = x + 2 —– (2)
2x + 3y = 26 —– (3)

Bước 1: Tìm giao điểm của đường thẳng 1 và đường thẳng 2, giải phương trình (1) và (2) bằng phương pháp thay thế.
Thay giá trị của ‘y’ từ phương trình (2) vào phương trình (1) ta được

4x – 2 (x + 2) – 4 = 0
4x – 2x – 4 – 4 = 0
2x – 8 = 0
x = 8 / 2
x = 4.

Thay giá trị của ‘x = 4’ vào phương trình (2), ta được giá trị của ‘y’.
y = x + 2 —– (2)
y = 4 + 2
y = 6

Do đó, đường thẳng 1 và đường thẳng 2 cắt nhau tại điểm (4,6).

Bước 2:   Thay giao điểm của hai đường thẳng đầu tiên vào phương trình của đường thẳng thứ ba.
Phương trình của đường thẳng thứ ba là 2x + 3y = 26 —– (3)
Thay các giá trị của (4,6) vào phương trình (3), ta được,
2 (4) + 3 (6) = 26
8 + 18 = 26
26 = 26

Do đó giao điểm đi đúng với phương trình đường thẳng thứ ba, nghĩa là ba đường thẳng cắt nhau và là đường thẳng đồng quy.

Các đường Đồng quy của một tam giác

Hình tam giác e  là một hình hai chiều có 3 cạnh và 3 góc. Các đường thẳng đồng thời có thể được nhìn thấy bên trong hình tam giác khi một số loại đoạn thẳng đặc biệt được vẽ bên trong chúng. Dù là bất kỳ loại tam giác nào, chúng ta có thể xác định được bốn điểm đồng nhất khác nhau. Họ đang,

Nội tâm: Giao điểm của ba đường phân giác bên trong một tam giác được gọi là tâm của một tam giác.
Đường tròn: Giao điểm của ba đường phân giác vuông góc bên trong một tam giác được gọi là đường tròn của tam giác.
Trọng tâm :   Giao điểm của ba đường trung trực của một tam giác được gọi là trọng tâm của tam giác Trực tâm
Trực Tâm :  Giao điểm của ba đường cao của một tam giác được gọi là trực tâm của một tam giác.

Các đường Đồng quy của một tam giác
Các đường Đồng quy của một tam giác

Hai lực đồng quy là gì ?

Các lực đồng quy: Một hệ lực được cho là đồng quy nếu các đường của tất cả các lực cắt nhau tại một điểm chung.

Đồng thời có nghĩa là các lực đan chéo nhau trong suốt một điểm duy nhất. Trong một sinh vật lực đồng quy, tất cả các lực đều đi qua một điểm chung. Nếu tất cả các lực tác dụng lên vật xen kẽ tại một điểm. Hệ quả của những lực này có thể bằng không. Nếu các lực có một đường chuyển động đều, thì chúng được gọi là thẳng hàng trong khi nếu các lực cắt nhau tại một điểm chính quy, thì chúng được gọi là đồng quy.

Hai lực đồng quy là gì ?
Hai lực đồng quy là gì ?

Vì vậy, lực đồng quy là hai hoặc nhiều lực có đường sức giao nhau tại một điểm giống nhau để gây ra chuyển động quay. Về cơ bản, các lực không phải được tác dụng.

  • Nếu các lực là đồng thời, chúng ta có thể cộng chúng lại với nhau dưới dạng vectơ để có được hệ quả.
  • Nếu cơ thể không tăng tốc, nó phải là không ổn định, vì vậy điều đó có nghĩa là hệ quả bằng không.
  • Đối với các lực đồng quy, vật thể là một chất điểm.
  • Vì vậy, đối với các lực đồng quy trong đối xứng, tất cả các lực phải cộng lại để cho bằng không.

Đỗ Thủy Học Điện Tử

Tôi một người đam mê cung cấp kiến thức cuộc sống và kiến thức giáo dục văn học , vật lý , điện tử đến cho mọi người hãy cùng tôi tiếp nhận kiến thức mới nhé !
Back to top button