Thủ Thuật

Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào ?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trắc nghiệm Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào ? :

  1. Khi dân chủ là một giá trị xã hội
  2. Khi dân chủ là một hình thái nhà nước
  3. Khi dân chủ mang tính giai cấp
  4. Khi dân chủ mang tính chính trị

Đáp án là : Khi dân chủ là một giá trị xã hội

Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào ?
Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn trong trường hợp nào ?

Đỗ Thủy Học Điện Tử

Tôi một người đam mê cung cấp kiến thức cuộc sống và kiến thức giáo dục văn học , vật lý , điện tử đến cho mọi người hãy cùng tôi tiếp nhận kiến thức mới nhé !
Back to top button